Pháp Luật Plus - ĐỀN TRÂN NAM ĐỊNH - các bài viết về ĐỀN TRÂN NAM ĐỊNH, tin tức ĐỀN TRÂN NAM ĐỊNH

ĐỀN TRÂN NAM ĐỊNH - các bài viết về ĐỀN TRÂN NAM ĐỊNH, tin tức ĐỀN TRÂN NAM ĐỊNH

Mùa lễ hội Kỷ Hợi 2019: Quyết “dẹp loạn” hình ảnh phản cảm

Năm 2019, mùa lễ hội đầu tiên sau khi Nghị định 110/2018/NĐ- CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội của Chính phủ được ban hành.

Theo dõi Pháp Luật Plus