Pháp Luật Plus - đến hạn trả nợ - các bài viết về đến hạn trả nợ, tin tức đến hạn trả nợ

đến hạn trả nợ - các bài viết về đến hạn trả nợ, tin tức đến hạn trả nợ

Dùng nguồn thu 4 cao tốc trả nợ cho dự án Bến Lức - Long Thành

Tiền nhàn rỗi từ nguồn thu 4 cao tốc đang khai thác sẽ tạm dùng thanh toán cho nhà thầu dự án Bến Lức - Long Thành.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1