ĐỀN BÙ - các bài viết về ĐỀN BÙ, tin tức ĐỀN BÙ

Ô tô bị ngập nước do bão lũ liệu có được bảo hiểm bồi thường?

Hiểm vật chất ô tô hết cả chục triệu/năm thì nhiều trường hợp xe bị ngập nước, thuỷ kích vẫn bị các công ty bảo hiểm từ chối chi trả.

Theo dõi Pháp Luật Plus