Pháp Luật Plus - Đề Xuất - các bài viết về Đề Xuất, tin tức Đề Xuất

Đề Xuất - các bài viết về Đề Xuất, tin tức Đề Xuất

Đề xuất lập quy định về an toàn cháy đối với các tòa nhà cao trên 150m

HoREA kiến nghị nên có quy định về an toàn cháy riêng đối với các tòa nhà cao tầng có chiều cao trên 150m.

Theo dõi Pháp Luật Plus