Pháp Luật Plus - Đề xuất của Sở GTVT TP HCM - các bài viết về Đề xuất của Sở GTVT TP HCM, tin tức Đề xuất của Sở GTVT TP HCM

Đề xuất của Sở GTVT TP HCM - các bài viết về Đề xuất của Sở GTVT TP HCM, tin tức Đề xuất của Sở GTVT TP HCM

Đề xuất “trên trời”

Chỉ ít ngày sau khi có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải GTVT Sở GTVT đã tức tốc xin được rút lại đề xuất...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1