Pháp Luật Plus - Đệ Tử - các bài viết về Đệ Tử, tin tức Đệ Tử

Đệ Tử - các bài viết về Đệ Tử, tin tức Đệ Tử

Làm việc ác nhất thời không báo ứng, đừng tưởng rằng luật nhân quả đã bỏ qua

Người xưa thường có câu: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm”, hậu quả tiêu cực cho mọi người xung quanh.

Theo dõi Pháp Luật Plus