đề thi vào lớp 10 - các bài viết về đề thi vào lớp 10, tin tức đề thi vào lớp 10

Đề thi tham khảo lớp 10 THPT tại Hà Nội: 20% câu hỏi thuộc chương trình lớp 8

Theo nhận định của nhiều giáo viên các câu hỏi trong đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 đáp ứng theo yêu cầu chuẩn kiến thức.

Theo dõi Pháp Luật Plus