Pháp Luật Plus - ĐỀ THI - các bài viết về ĐỀ THI, tin tức ĐỀ THI

ĐỀ THI - các bài viết về ĐỀ THI, tin tức ĐỀ THI

Có 85 trường hợp vi phạm quy chế thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Trong ba ngày thi THPT Quốc gia 2019, cả nước có 85 trường hợp vi phạm quy chế thi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chuẩn hóa đề thi sẽ giảm tiêu cực

Chuẩn hóa đề thi sẽ giảm tiêu cực

0
Việc chuẩn hóa và sử dụng ngân hàng đề thi như thế nào? Nếu cứ điều chỉnh như hiện nay, sẽ có năm quá khó, nhưng cũng có năm sẽ quá dễ.