Pháp Luật Plus - Đề Nghị Truy Tố 23 Bị Can - các bài viết về Đề Nghị Truy Tố 23 Bị Can, tin tức Đề Nghị Truy Tố 23 Bị Can

Đề Nghị Truy Tố 23 Bị Can - các bài viết về Đề Nghị Truy Tố 23 Bị Can, tin tức Đề Nghị Truy Tố 23 Bị Can

Hoàn tất kết luận điều tra Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan điều tra đã kê biên 650 thửa đất với tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là hơn 1.478 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1