đề nghị - các bài viết về đề nghị, tin tức đề nghị

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 12 quân nhân

Trong đó, đề nghị kỷ luật về Đảng: Cảnh cáo 2, cách chức 2; kỷ luật quân đội: Tước quân hàm sĩ quan 1, cách chức 3...

Theo dõi Pháp Luật Plus