đề nghị kiểm điểm lãnh đạo huyện - các bài viết về đề nghị kiểm điểm lãnh đạo huyện, tin tức đề nghị kiểm điểm lãnh đạo huyện

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo huyện lơ là chống dịch

Ông Nguyễn Đình Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương bị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm điểm do lơ là trong việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Theo dõi Pháp Luật Plus