đề án - các bài viết về đề án, tin tức đề án

Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 2072/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Đề án tái cơ cấu VNR có nội dung gì?

Đề án tái cơ cấu VNR có nội dung gì?

0
Thành Cty chuyên kinh doanh vận tải hàng hóa đường sắt. Phần còn lại sẽ chuyên về vận tải hành khách và có lộ trình thoái tỷ lệ vốn góp nhà nước.