ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng - các bài viết về ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, tin tức ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: "Bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh người địa phương khác để tránh thân hữu, thân thích"

Đó là quan điểm của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng trả lời về việc, vì sao bổ nhiệm Giám đốc Công an phải là người địa phương khác?.

Theo dõi Pháp Luật Plus