Pháp Luật Plus - ĐBQH Lê Thanh Vân - các bài viết về ĐBQH Lê Thanh Vân, tin tức ĐBQH Lê Thanh Vân

ĐBQH Lê Thanh Vân - các bài viết về ĐBQH Lê Thanh Vân, tin tức ĐBQH Lê Thanh Vân

ĐBQH Lê Thanh Vân: “Xử lý những cán bộ có sai phạm mang tính chiếu lệ, chỉ khiến dư luận bức xúc”

Việc bổ nhiệm ông Tất Thành Cang, ông Ngô Văn Tuấn, đây là một diễn biến khiến dư luận rất bức xúc, giảm thượng tôn vào luật pháp.

Theo dõi Pháp Luật Plus