dạy học online - các bài viết về dạy học online, tin tức dạy học online

Hướng dẫn chế độ làm việc, nghỉ hè với giáo viên trong thời gian Covid-19

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 hướng dẫn nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus