ĐẦU XUÂN NĂM MỚI. - các bài viết về ĐẦU XUÂN NĂM MỚI., tin tức ĐẦU XUÂN NĂM MỚI.

Quảng Ninh: Núi thiêng vắng lặng không một bóng người do ảnh hưởng của dịch bệnh

Các hoạt động văn hoá, Lễ hội sẽ không được diễn ra do ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến cho Yên Tử trở nên trầm mặc, vắng lặng ngày đầu xuân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1