Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thúc đẩy kinh tế phát triển và hoàn thành các chỉ tiêu của năm. Vì vậy, thời gian qua, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn theo kế hoạch đề ra.IMG_6027

Nhiều công trình đang được huyện Yên Châu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo công tác giải ngân vốn theo kế hoạch đề ra.

Năm 2023, huyện Yên Châu được giao trên 172 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện đầu tư 79 công trình. Trong đó, ngân sách tỉnh phân bổ 99,8 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện trên 51,8 tỷ đồng; vốn chi thường xuyên trên 21 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư huyện Yên Châu cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn theo kế hoạch đề ra, huyện Yên Châu đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Đồng thời, tổ chức bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo hợp đồng.

Đối với các dự án đang triển khai, Ban cử cán bộ kỹ thuật phụ trách thường xuyên, kiểm tra, nhắc nhở các nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi có khối lượng đến đâu, tranh thủ hoàn thành các thủ tục để giải ngân vốn ngay đến đến đó. Nhờ đó, mà nhiều công trình thi công đảm bảo tiến độ, thời gian trong hợp đồng đã ký kết, tiến độ giải ngân cũng tương đối bảo đảm.

Như công trình nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 6 đến bản Thèn Luông, thuộc xã Chiềng Đông. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 2,9 tỷ đồng từ nguồn vốn thực hiện các dự án chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và nguồn vốn nhân dân đóng góp. Công trình được khởi công từ đầu năm, đến nay đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc.

Đối với công trình Nhà văn hóa xã Sặp Vạt, có tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng từ nguồn vốn thực hiện các Dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành được bàn giao và đưa vào sử dụng.

IMG_6011

Đến nay, hàng chục công trình đã hoàn thành được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trong quá trình triển khai các công trình, dự án, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để tạo quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư thực hiện các dự án được UBND huyện quan tâm hàng đầu. Để làm được điều đó, huyện Yên Châu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai, thực hiện dự án.

Chỉ đạo các phòng, ban phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để xác định thời gian khởi công xây dựng dự án, đối chiếu trình tự thủ tục, thời gian theo quy định pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư...

Ngoài ra, khẩn trương đo đạc hồ sơ địa chính, kiểm đếm, thu thập các thông tin về đất đai liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, công khai với người dân thực hiện các bước tiếp theo, tạo môi trường thuận lợi để nhà thầu triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Yên Châu thường xuyên giám sát việc thi công, đôn đốc nhà thầu đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của công trình. Trong quá trình thi công luôn trao đổi với đơn vị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tham mưu, đề xuất với UBND huyện các giải pháp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; công khai cơ chế, chính sách, đơn giá về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay huyện Yên Châu đã đảm bảo giải phóng mặt bằng, triển khai thi công hoàn thành hàng chục công trình, góp phần đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thay đổi diện mạo nông thôn của huyện ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận