đầu tư - các bài viết về đầu tư, tin tức đầu tư

Đầu tư hạ tầng KCN và khu phi thuế quan Xuân Cầu

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đầu tư dự án hạ tầng KCN Gia Lộc

Đầu tư dự án hạ tầng KCN Gia Lộc

0
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc.