Pháp Luật Plus - đầu tư - các bài viết về đầu tư, tin tức đầu tư

đầu tư - các bài viết về đầu tư, tin tức đầu tư

27 dự án nghiên cứu, đầu tư vào Đà Nẵng trị giá hơn 5,6 tỷ USD

Đà Nẵng trao chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư... cho 27 dự án, với tổng vốn đầu tư đề xuất hơn 5,6 tỷ USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1