đầu tư ngoài ngành - các bài viết về đầu tư ngoài ngành, tin tức đầu tư ngoài ngành

Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang mang tài sản Nhà nước đi đầu tư ngoài ngành

Theo đó Tập đoàn dầu khi quốc gia Việt Nam báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện dự án...

Theo dõi Pháp Luật Plus