đầu tư công - các bài viết về đầu tư công, tin tức đầu tư công

Bộ GTVT được giao hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn trong năm 2022

Theo Bộ Giao thông vận tải, năm 2022, Bộ GTVT được Thủ tướng chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn lớn nhất từ trước đến nay,...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1