dầu trái phép - các bài viết về dầu trái phép, tin tức dầu trái phép

Bắt giữ tàu chở 100.000 lít dầu DO trái phép trên biển

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1