Pháp Luật Plus - Đấu thầu tại Điện lực Hoàng Mai: Nhà thầu gian lận vẫn “vô tư” trúng thầu

Đấu thầu tại Điện lực Hoàng Mai: Nhà thầu gian lận vẫn “vô tư” trúng thầu

0
Kê khai gian lận nhân sự, Hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa hàng loạt các tiêu chí vi phạm quy định về pháp luật đấu thầu nhưng không hiểu vì lý do gì Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng vẫn được phê duyệt trúng thầu hàng loạt các gói thầu thuộc các dự án đấu tư phát triển do Công ty Điện lực Hoàng Mai làm chủ đầu tư.

Phớt lờ quy định làm rõ HSDT đối với nhà thầu trúng thầu

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 15 và Mẫu số 18 Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải đề xuất một số vị trí nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo đó, nhà thầu không được kê khai những nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Tuy nhiên, tại Hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng để tham dự Gói thầu số 29 - ĐTXL 2020 -ĐTRR: Tăng cường đường trục hạ thế các TBA Quận Hoàng Mai 2020 (Phường Tân Mai, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Đại Kim, Thanh Trì) do Công ty Điện lực Hoàng Mai làm chủ đầu tư, các nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai thực hiện Gói thầu này lại đang huy động cho một gói thầu khác.

Cụ thể, gói thầu được mở thầu ngày 25/12/2019 và đóng thầu 14 giờ ngày 07/01/2020. Để huy động nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của HSMT, nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đã sử dụng các nhân sự gồm ông Nguyễn Tiến Nam, Đoàn Văn Thiều, Vũ Đức Long tương ứng với 3 vị trí nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã kê khai trong HSDT như vị trí Chỉ huy trưởng công trường, kỹ sư điện, kỹ sư xây dựng. Ngoài ra, nhà thầu cũng sử dụng 15 công nhân để tham gia thực hiện Gói thầu này.

3

ngày 13/01/2020, Công ty Điện lực Gia Lâm đã ký quyết định số 89/QĐ-PC GIALAM phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04XL- 2020

Tuy nhiên, theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được, tại thời điểm nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng tham gia dự thầu Gói thầu trên, nhà thầu này đang sử dụng “dàn” nhân sự chủ chốt trên gồm các nhân sự Nguyễn Tiến Nam (Chỉ huy trưởng công trường); Đoàn Văn Thiều, (kỹ sư điện), Vũ Đức Long (kỹ sư xây dựng) đang trong quá trình thực hiện hợp đồng thi công Gói thầu: số 04XL- 2020: Thi công xây lắp công trình Dự án: Bổ sung đường trục hạ thế các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2020 (Xã Yên Viên, Yên Thường, TT Yên Viên, Trung Mầu, Phù Đổng, Đình Xuyên, Dương Hà, Kim Sơn, Lệ Chi, Phú Thị).

Cụ thể, ngày 13/01/2020, Công ty Điện lực Gia Lâm đã ký quyết định số 89/QĐ-PC GIALAM phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trên. Theo đó, nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng trúng thầu với giá 8.328.875.728 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày. Hai bên tiến hành ký hợp đồng vào ngày 20/1/2020.

Theo công văn hướng dẫn pháp luật đấu thầu của Cục Quản lý Đầu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), việc đánh giá về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu thực hiện theo quy định nêu trong HSMT, trên cơ sở hướng dẫn tại Mẫu số 15 và Mẫu số 18 Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Theo đó, trường hợp nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác mà nhà thầu đã trúng thầu, ký hợp đồng và có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này thì bị coi là gian lận khi kê khai thông tin tham dự ở gói thầu này.

Cũng theo Công văn hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), chỉ trong trường hợp nhà thầu cũng tham gia cùng lúc 02 gói thầu, được xếp hạng nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu này trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Với quy định pháp luật đấu thầu rất rõ ràng, không hiểu vì động cơ gì và dựa vào văn bản pháp lý nào để nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng sử dụng các nhân sự chủ chốt tại gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu, ký hợp đồng mà cụ thể là Gói thầu: số 04XL- 2020: Thi công xây lắp công trình Dự án: Bổ sung đường trục hạ thế các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2020 (Xã Yên Viên, Yên Thường, TT Yên Viên, Trung Mầu, Phù Đổng, Đình Xuyên, Dương Hà, Kim Sơn, Lệ Chi, Phú Thị), do Điện lực Gia Lâm làm chủ đầu tư để tiếp tục “mang chuông đi đánh xứ người” tại gói thầu số 29 - ĐTXL 2020 -ĐTRR: Tăng cường đường trục hạ thế các TBA Quận Hoàng Mai 2020 do Công ty Điện lực Hoàng Mai làm chủ đầu tư tổ chức đấu thầu sau đó.

Quyết định phê duyệt KQLCNT Số 189/QĐ-PCHOANGMAI do Giám đốc Nghiêm Xuân Dục ký ngày 05/02/2020

Quyết định phê duyệt KQLCNT Số 189/QĐ-PCHOANGMAI.

Vì sao Chủ đầu tư là Công ty Điện lực Hoàng Mai lại không phát hiện và làm rõ về khả năng huy động nhân sự của Nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng trong quá trình đánh giá, thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trước khi ký hợp đồng với nhà thầu này.

Báo cáo đánh giá HSDT Gói thầu số 29 - ĐTXL 2020 –ĐTRR, Công ty Điện lực Hoàng Mai không có bất kì văn bản nào yêu cầu nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng là rõ về các nhân sự chủ chốt và phổ thông trong khi đối với nhà thầu tham gia còn lại, Điện lực Hoàng Mai lại yêu cầu các nhà thầu phải làm rõ HSDT. 

Tại Gói thầu trên, Công ty Điện lực Hoàng Mai đã phê duyệt nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng trúng thầu với giá trúng thầu: 5.918.389.559 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày. Quyết định phê duyệt KQLCNT Số 189/QĐ-PCHOANGMAI.

Ngoài ra, khi đang thực hiện hợp đồng thi công xây lắp Gói thầu số 01 XL-2020: Thi công xây lắp công trình Dự án: “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2020”, nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng tiếp tục sử dụng “dàn nhân sự” gồm Nguyễn Tiến Nam (Chỉ huy trưởng công trường); Đoàn Văn Thiều, (kỹ sư điện), Vũ Đức Long (kỹ sư xây dựng) để kê khai huy động tham gia đấu thầu và đã trúng thầu hàng loạt các gói thầu tiền tỷ khác do các đơn vị điện lực làm chủ đầu tư.

2

Quyết định  phê duyệt KQLCNT số 3313/QĐ-PC GIALAM ngày 21/12/2019

Cụ thể, đó là các gói thầu:

Gói thầu số 01 XL-2020: Thi công xây lắp công trình Dự án:“Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2020 (TT Trâu Quỳ, Cổ Bi,Đặng Xá, Phú Thị, Dương Xá)”(QĐ phê duyệt KQLCNT số 3313/QĐ-PC GIALAM ngày 21/12/2019). Thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày. Giá trúng thầu: 6.350.424.482 đồng.

Gói thầu 67.2019 – XL – ĐTXD: “Xây lắp”. (Quyết định phê duyệt KQLCNT số 746/QĐ-PC PHUXUYEN  ngày 05/10/2019). Thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày. Giá trúng thầu 4.666.030.420 đồng.

“Cài cắm” yêu cầu trái quy định pháp luật để “ưu ái” nhà thầu?

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Khoản 2 Điều 23) quy định trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Tại Điểm a Mục 5 Chỉ thị 47/CT-TTg, ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, yêu cầu, không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như: Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đăng ký hợp đồng với nhà thầu, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu mà không được đi thuê, đã thực hiện hợp đồng tương tự trên một địa bàn cụ thể... hoặc quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu...

Quy định về xây dựng HSMT rất rõ ràng nhưng không hiểu vì lý do gì Công ty Điện lực Hoàng Mai lại không áp dụng khi lập và phát hành HSMT theo quy định của pháp luật đấu thầu nói chung, quy định của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội nói riêng.

Trở lại Gói thầu số 29 - ĐTXL 2020 -ĐTRR: Tăng cường đường trục hạ thế các TBA Quận Hoàng Mai 2020 (Phường Tân Mai, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Đại Kim, Thanh Trì), tại HSMT, phần tiêu chuẩn đánh giá HSDT với nhân sự, Điện lực Hoàng Mai yêu cầu: chỉ huy trưởng công trình, Cán bộ kỹ thuật điện, xây dựng thi công gói thầu phải đang làm việc chính thức cho nhà thầu (không phải cộng tác viên), có hợp đồng lao động; công nhân tham gia thi công gói thầu phải có hợp đồng lao động.

Rõ ràng, yêu cầu này của Công ty Điện lực Hoàng Mai là không đúng quy định của pháp luật, hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu, đi ngược lại Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài gói thầu trên, 2 gói thầu khác là, Gói thầu số 106-ĐLXL-ĐTRR: Xây dựng mới TBA cấp điện cho khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ công an TP Hà Nội và khu dân cư Bắc Đại Kim mở rộng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; và Gói thầu số Gói thầu số 67 -ĐTXL 2018-ĐTRR: Tăng cường đường trục hạ thế các TBA quận Hoàng Mai đợt 2 (Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Số 515/QĐ-PC HOANGMAI-QLĐT ngày 18/08/2018)

Tại 02 gói thầu xây lắp trên, Công ty Điện lực Hoàng Mai yêu cầu nhà thầu phải cung cấp hợp đồng lao động đối với các nhân sự chủ chốt và phổ thông. Riêng với nhân sự chủ chốt phải có giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm cho nhân sự này.

Điều đáng chú ý, ở cả hai gói thầu trên, nhà thầu trúng thầu tiếp tục là nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng.

Cụ thể:  Gói thầu số 106-ĐLXL-ĐTRR: Xây dựng mới TBA cấp điện cho khu nhà ở cán bộ, chiến sỹ công an TP Hà Nội và khu dân cư Bắc Đại Kim mở rộng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng trúng với giá: 3.013.180.729 đồng (Quyết định phê duyệt KQLCNT Số 986/QĐ-PCHOANGMAI ngày 19/12/2018);

Gói thầu số 67 -ĐTXL 2018-ĐTRR: Tăng cường đường trục hạ thế các TBA quận Hoàng Mai đợt 2 (Quyết định phê duyệt KQLCNT Số 515/QĐ-PC HOANGMAI-QLĐT ngày 18/8/2018). Giá trúng thầu 2.261.142.730 đồng. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng.

Có sự ưu ái nào của Công ty Điện lực Hoàng Mai với nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng hay không, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hữu Thiên

Loading...

Bình luận

Không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Lào

Diễn ra tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào, không gian trưng bày những hình ảnh, hiện vật thể hiện được các giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam.

Du lịch Việt Nam 6 tháng đầu năm: Bức tranh đầy khởi sắc

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2022 đạt 236,7 nghìn lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Giao hữu bóng đá giữa các hội nghệ sĩ tỉnh Đồng Nai

Đây là mùa giải được tổ chức lần thứ IV do Hội nghệ sĩ Đồng Nai phối hợp cùng các đoàn thể địa phương tổ chức...

Khai hội đình Trà Cổ vùng biên Móng Cái, Quảng Ninh

Đây là một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu không chỉ của người dân địa phương mà còn là biểu tượng có ý nghĩa văn hóa.

Xem thêm

Thế giới Facebook