Công ty điện lực Hoàng Mai đã có văn bản phản hồi, sau bài viết "Đấu thầu tại Điện lực Hoàng Mai: Nhà thầu gian lận vẫn “vô tư” trúng thầu" của báo Pháp luật Việt Nam.Phapluatplus.vn (báo Pháp luật Việt Nam) ngày 3/7, đăng tải bài viết "Đấu thầu tại Điện lực Hoàng Mai: Nhà thầu gian lận vẫn “vô tư” trúng thầu" phản ánh về việc, kê khai gian lận nhân sự, Hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa hàng loạt các tiêu chí vi phạm quy định về pháp luật đấu thầu nhưng không hiểu vì lý do gì Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng vẫn được phê duyệt trúng thầu hàng loạt các gói thầu thuộc các dự án đấu tư phát triển do Công ty Điện lực Hoàng Mai làm chủ đầu tư.

Sau khi báo đăng, ngày 6/7, Công ty điện lực Hoàng Mai đã có văn bản phản hồi, với nội dung sau:

Theo đó, trong văn bản Công ty điện lực Hoàng Mai cho biết, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp trên, nhất là trong công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Các gói thầu, đầu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, được công khai thông báo mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên báo Đấu Thầu và hệ thống đầu thầu Quốc gia tại trang web www.muasamcong.mpi.gov.vn theo đúng quy định.

Hồ sơ mời thầu (viết tắt là HSMT) được công ty Điện lực Hoàng lập theo đúng mẫu HSMT ban hành kèm theo thông tư hướng dẫn cảu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và mẫu HSMT của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Trong qúa trình phát hành HSMT và các gói thầu Quý báo đã nêu, các nhà thầu đều không có ý kiến gì về nội dung của HSMT và các gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia.

Các tiêu chí đánh giá tuân thủ các hướng dẫn, quy định, nhà thầu đảm bảo đủ nhân sự thực hiện các gói thầu xây lắp.

Trước đó, như Phapluatplus.vn đã thông tin, theo hướng dẫn tại Mẫu số 15 và Mẫu số 18 Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải đề xuất một số vị trí nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo đó, nhà thầu không được kê khai những nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Tuy nhiên, tại Hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng để tham dự Gói thầu số 29 - ĐTXL 2020 -ĐTRR: Tăng cường đường trục hạ thế các TBA Quận Hoàng Mai 2020 (Phường Tân Mai, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Đại Kim, Thanh Trì) do Công ty Điện lực Hoàng Mai làm chủ đầu tư.

Cụ thể, gói thầu được mở thầu ngày 25/12/2019 và đóng thầu 14 giờ ngày 07/01/2020. Để huy động nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của HSMT, nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đã sử dụng các nhân sự gồm ông Nguyễn Tiến Nam, Đoàn Văn Thiều, Vũ Đức Long tương ứng với 3 vị trí nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã kê khai trong HSDT như vị trí Chỉ huy trưởng công trường, kỹ sư điện, kỹ sư xây dựng. Ngoài ra, nhà thầu cũng sử dụng 15 công nhân để tham gia thực hiện Gói thầu này.

Theo công văn hướng dẫn pháp luật đấu thầu của Cục Quản lý Đầu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), việc đánh giá về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu thực hiện theo quy định nêu trong HSMT, trên cơ sở hướng dẫn tại Mẫu số 15 và Mẫu số 18 Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận