Pháp Luật Plus - đấu thầu - các bài viết về đấu thầu, tin tức đấu thầu

đấu thầu - các bài viết về đấu thầu, tin tức đấu thầu

Giám đốc Sở Nội vụ phủ nhận 'nâng đỡ' nữ trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk mượn bằng để tiến thân

hánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này không thể là người nâng đỡ cho bà Ái Sa như tin đồn lan truyền.

Theo dõi Pháp Luật Plus