đấu thầu - các bài viết về đấu thầu, tin tức đấu thầu

Lợi nhuận của Tổng công ty Sông Đà thấp kỷ lục

Dù nắm giữ khối tài sản nhà nước khoảng 15.652 tỉ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty năm 2018 chỉ đạt 22,3 tỉ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus