Pháp Luật Plus - đấu thầu - các bài viết về đấu thầu, tin tức đấu thầu

đấu thầu - các bài viết về đấu thầu, tin tức đấu thầu

Hải Phòng: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1