đấu thầu - các bài viết về đấu thầu, tin tức đấu thầu

Công ty Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam nhà thầu "ruột" của Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang

Liên tiếp từ năm 2015 đến năm 2018 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam liên tiếp trúng các gói thầu mua sắm giường, tủ đầu giường.

Theo dõi Pháp Luật Plus