Pháp Luật Plus - đấu thầu qua mạng - các bài viết về đấu thầu qua mạng, tin tức đấu thầu qua mạng

đấu thầu qua mạng - các bài viết về đấu thầu qua mạng, tin tức đấu thầu qua mạng

Đề xuất lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019 – 2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Báo cáo về tình hình triển khai đấu thầu qua mạng 5 tháng đầu năm 2019 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo dõi Pháp Luật Plus