Đấu nối tuyến đường Tân Dĩnh - QL31: 2 lãnh đạo cấp phòng bị phê bình vì “nhanh nhảu” - các bài viết về Đấu nối tuyến đường Tân Dĩnh - QL31: 2 lãnh đạo cấp phòng bị phê bình vì “nhanh nhảu”, tin tức Đấu nối tuyến đường Tân Dĩnh - QL31: 2 lãnh đạo cấp phòng bị phê bình vì “nhanh nhảu”

Đấu nối tuyến đường Tân Dĩnh - QL31: 2 lãnh đạo cấp phòng bị phê bình vì “nhanh nhảu”

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho rằng, việc sớm xây dựng tuyến đấu nối giao thông đường Tân Dĩnh - QL31 sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế địa phương. 

Theo dõi Pháp Luật Plus

1