Đau lòng hai chị em cùng chết đuối - các bài viết về Đau lòng hai chị em cùng chết đuối, tin tức Đau lòng hai chị em cùng chết đuối

Hà Tĩnh: Đau lòng hai chị em cùng chết đuối dưới hố công trình

Đang chơi gần hố công trình thì người em sẩy chân xuống hố, chị nhảy xuống cứu em nhưng do nước quá sâu, hai chị em đã chết đuối thương tâm.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1