Pháp Luật Plus - dấu hiệu vi phạm - các bài viết về dấu hiệu vi phạm, tin tức dấu hiệu vi phạm

dấu hiệu vi phạm - các bài viết về dấu hiệu vi phạm, tin tức dấu hiệu vi phạm

Toàn văn thông cáo Kỳ họp 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 29 đến 31/5/2019, tại Hà Nội, UBKT TW đã họp kỳ 36. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm UBKT TW chủ trì kỳ họp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết