đau cổ - các bài viết về đau cổ, tin tức đau cổ

Ôm tiền đổ về tỉnh lẻ, giật mình gần 90% giao dịch đất nền là đầu cơ

Nhiều dự án giá giảm sâu trong khi đó tại Bắc Ninh khoảng 90% giao dịch đất nền là đầu cơ nên thị trường tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, khó lường…

Theo dõi Pháp Luật Plus