đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - các bài viết về đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin tức đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình ảnh đoàn Mẹ VNAH ngồi xe lăn xếp hàng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, với trang phục áo dài truyền thống, Đoàn Mẹ VNAH đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1