"đất vàng" - các bài viết về "đất vàng", tin tức "đất vàng"

Dự án tại 409 đường Nguyễn Tam Trinh: Cấp sổ đỏ khi không đủ điều kiện

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai GCNQSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất khi không đủ điều kiện theo quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1