đất thổ cư - các bài viết về đất thổ cư, tin tức đất thổ cư

Không có việc Công ty bia Quốc tế Sài Gòn Hà Nội xây dựng trên đất nông nghiệp

Lãnh đạo UBND xã Phú Cát và người dân đều khẳng định Công ty CP bia Quốc tế Sài Gòn Hà Nội không xây dựng trên đất nông nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus