Đất - các bài viết về Đất, tin tức Đất

Dự án thủy điện Nậm Núa hoạt động khi chưa bồi thường đất cho dân: Phó GĐ Sở TN&MT tỉnh Điện Biên nói gì?

Phó giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên cho rằng 11.000m2 đất của hộ gia đình ông Đinh Duy Hiền là đất sông ngòi...

Theo dõi Pháp Luật Plus