đất rừng phòng hộ - các bài viết về đất rừng phòng hộ, tin tức đất rừng phòng hộ

Khánh Hòa: Lấy đất quy hoạch rừng phòng hộ làm dự án Haborizon

Trong tổng số hơn 24,3ha đất được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép thực hiện dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang có diện tích đất rừng phòng hộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus