Pháp Luật Plus - đất nước - các bài viết về đất nước, tin tức đất nước

đất nước - các bài viết về đất nước, tin tức đất nước

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Quốc khánh trong tim những người con xa xứ

Quốc khánh trong tim những người con xa xứ

0
Đối với những người con đất Việt đang sinh sống trên thế giới, Tổ quốc luôn có trong trái tim của họ, là động lực để họ phấn đấu vươn lên.
Nghĩ từ câu hỏi của Thủ tướng

Nghĩ từ câu hỏi của Thủ tướng

0
Vấn đề quan trọng nhất là phải bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là lĩnh vực văn hóa, giáo dục.
Những “lát cắt biết nói”!

Những “lát cắt biết nói”!

0
Gần như chắc chắn, Chính phủ của nhiệm kỳ này sẽ năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu KT - XH được QH giao...
Link liên kết