đất nước - các bài viết về đất nước, tin tức đất nước

Khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Đất nước cần và có thể phát triển nhanh, bền vững hơn vì lợi ích cao nhất của quốc gia - dân tộc phù hợp với lợi ích chung của nhân loại.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cơ đồ Việt Nam hôm nay và mai sau

Cơ đồ Việt Nam hôm nay và mai sau

0
Cơ đồ dân tộc cũng chính là tầm vóc Việt Nam hôm nay và mai sau, là hình ảnh đất nước trong lòng dân, trong con mắt bạn bè thế giới.
Lan tỏa khát vọng

Lan tỏa khát vọng

0
Tổng kết công tác năm 2020 và bàn về việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 vừa kết thúc.
Mùa giáng sinh trọn vẹn

Mùa giáng sinh trọn vẹn

0
Qua thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai, lũ lụt liên tục tại các tỉnh miền Trung.
Khép lại quá khứ

Khép lại quá khứ

0
Nghị định 144/2020/NĐ-CP, trong đó xóa bỏ việc cấp phép riêng cho các tác phẩm sáng tác trước 1975 ở miền Nam, hay thường được gọi là ca khúc trước 1975.