Pháp Luật Plus - đất đai - các bài viết về đất đai, tin tức đất đai

đất đai - các bài viết về đất đai, tin tức đất đai

Thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai tại Phú Thọ

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2006 - 2017).

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết