đất đai - các bài viết về đất đai, tin tức đất đai

Hải Phòng mang tiếng oan “định giá “bèo” đất công”

Trước những thông tin này, thậm chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra rà soát.

Theo dõi Pháp Luật Plus