đất công - các bài viết về đất công, tin tức đất công

Bình Thuận: Vì tin “cò” mà mua phải đất công cộng do nhà nước quản lý

Vì tin “cò” đất và màn giới thiệu là cháu của chủ đất được uỷ quyền nên ông Hưng đã mua phải đất công cộng do nhà nước quản lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus