Pháp Luật Plus - Đất công ích - các bài viết về Đất công ích, tin tức Đất công ích

Đất công ích - các bài viết về Đất công ích, tin tức Đất công ích

Thường Tín, Hà Nội: Đã hết hạn thuê đất công ích, UBND xã Hòa Bình vẫn “cho” tiếp tục sử dụng?

Mặc dù liên tục vi phạm và đã hết thời gian cho thuê đất công ích, nhưng UBND xã Hòa Bình, Thường Tín (Hà Nội) vẫn chưa tiến hành thu hồi.

Theo dõi Pháp Luật Plus