đập kính ô tô - các bài viết về đập kính ô tô, tin tức đập kính ô tô

Trời cứ mưa to là đi đập kính ô tô trộm tài sản

Đêm đến, nếu trời mưa to, đối tượng lại đi “kiếm ăn” bằng cách đập kính ô tô trộm tài sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus