đào tạo - các bài viết về đào tạo, tin tức đào tạo

Sớm làm rõ những bất cập trong đào tạo ở Trường đại học Thái Bình

Bức xúc, từ chối nhận bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học là những phản ứng của một số sinh viên lớp Ðại học Luật DHLA5A3 Trường đại học Thái Bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus