đào tạo - các bài viết về đào tạo, tin tức đào tạo

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố quyết định triển khai xây dựng đội ngũ cố vấn học tập

Sáng ngày 6/6, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định về triển khai xây dựng đội ngũ cố vấn học tập.

Theo dõi Pháp Luật Plus