đào - các bài viết về đào, tin tức đào

45 năm thành lập Trung đoàn Không quân 935 – Chặng đường rất đỗi tự hào

Trung đoàn 935 luôn là lực lượng bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo... và các mục tiêu kinh tế, chính trị quan trọng phía Nam của Tổ quốc.

Theo dõi Pháp Luật Plus