Pháp Luật Plus - đảo Phú Lâm - các bài viết về đảo Phú Lâm, tin tức đảo Phú Lâm

đảo Phú Lâm - các bài viết về đảo Phú Lâm, tin tức đảo Phú Lâm

Trung Quốc mượn chiêu bài du lịch ngang nhiên chiếm đảo Việt Nam

Trung Quốc đang lên kế hoạch biến một số đảo tranh chấp với các nước trên biển Đông thành khu du lịch nghỉ dưỡng mà không cần thông qua quân sự.

Theo dõi Pháp Luật Plus