đào Nhật Tân - các bài viết về đào Nhật Tân, tin tức đào Nhật Tân

Sau tết, người trồng đào Nhật Tân hối hả vào vụ mới

Sau tết, trên các cánh đồng đào Nhật Tân, (Tây Hồ, Hà Nội) người trồng đào nơi đây lại hối hả quay lại vườn để trồng lại đào phục vụ xuân sau.

Theo dõi Pháp Luật Plus