Pháp Luật Plus - Đào Hồng Vũ - các bài viết về Đào Hồng Vũ, tin tức Đào Hồng Vũ

Đào Hồng Vũ - các bài viết về Đào Hồng Vũ, tin tức Đào Hồng Vũ

Nghệ An: Hỗ trợ gần 250 tỷ đồng cho 169.000 lượt người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Đã có hơn 169.000 lượt đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Nghệ An được phê duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí đề nghị gần 250 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1