đánh vợ gục trên rẫy - các bài viết về đánh vợ gục trên rẫy, tin tức đánh vợ gục trên rẫy

Dùng cuốc đánh vợ gục trên rẫy rồi bỏ về nhà

Người vợ cố bỏ chạy thì bị Chơ dùng cuốc đánh vào đâu khiến chị này gục ngay trên rẫy.

Theo dõi Pháp Luật Plus