Pháp Luật Plus - DANH SÁCH - các bài viết về DANH SÁCH, tin tức DANH SÁCH

DANH SÁCH - các bài viết về DANH SÁCH, tin tức DANH SÁCH

Cần sớm chuẩn hóa việc công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản

Việc có tên trong danh sách các tổ chức bán ĐGTS do Bộ Tư pháp công bố là tiêu chí cụ thể để lựa chọn tổ chức ĐGTS, cần sớm chuẩn hóa

Theo dõi Pháp Luật Plus