Danh sách doanh nghiệp nợ thuế - các bài viết về Danh sách doanh nghiệp nợ thuế, tin tức Danh sách doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế TP HCM công bố gần 1.700 doanh nghiệp nợ thuế

Danh sách 1.691 doanh nghiệp nợ thuế tháng 2/2019 được Cục Thuế TP công bố ngày 17/4. Tổng số thuế, tiền phạt, tiền nộp chậm lên đến gần 4.500 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus