đánh nhân viên y tế - các bài viết về đánh nhân viên y tế, tin tức đánh nhân viên y tế

Video: Nam bệnh nhân "hổ báo" chửi bới, đánh nhân viên y tế

Nam bệnh nhân đã chửi nhân viên thậm tệ, không dừng lại anh ta còn dùng ngăn để tài liệu trên bàn đánh vào mặt điều dưỡng.

Theo dõi Pháp Luật Plus