danh mục tài sản được phép đấu giá - các bài viết về danh mục tài sản được phép đấu giá, tin tức danh mục tài sản được phép đấu giá

28 năm chưa gỡ được cơ chế đấu giá biển số xe

Cục CSGT đã đề xuất đấu giá biển số xe, tuy nhiên đến nay, sau hàng chục năm vẫn không có căn cứ pháp lý để triển khai...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1