Pháp Luật Plus - đánh giá - các bài viết về đánh giá, tin tức đánh giá

đánh giá - các bài viết về đánh giá, tin tức đánh giá

Chính phủ cần đánh giá, dự báo đúng tình hình tham nhũng

Chính phủ cần tổng kết, đánh giá, nhận diện để dự báo đúng tình hình tham nhũng và đề ra giải pháp phòng chống hiệu quả, sát với tình hình thực tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus